Reakreditacijom potvrđen kvalitet rada Fakulteta za tehničke studije i ostalih organizacionih jedinica Univerziteta u Travniku

Zadovoljstvo je obavijestiti sve studente, zaposlene i saradnike da je Fakultetu za tehničke studije i ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta u Travniku, obnovljena akreditacija sa rokom važenja od pet godina, kojom se potvrđuje standard kvaliteta rada visokoškolske ustanove. Komisija za ocjenu i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u postupku institucionalne akreditacije Univerziteta, [...]