Studij Građevine

Želiš studirati Građevinu? Klikni na link  https://fts.ba/nova/gradjevina-front/ i informiši o studijskom smjeru, nastavnom procesu, predmetima, stručnoj praksi i kroz galeriju slika se upoznaj sa aktivnostima naših studenata!