Dina Šerić

Direktorica projektnog biroa Urbs-projekt d.o.o. Vitez. Sudski vještak za procjenu vrijednosti šteta na kulturno-historijskom nasljeđu BiH. Product designer. Iza sebe ima niz uspješno realiziranih projekata, od arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, preko nadzora, pa do dizajna enterijera.

Ajdin Mecan

Iza sebe ima niz uspješnih projekata, prvenstveno uređenja enterijera, među kojima se ističu projekti enterijera hotela, ambasada, ministarstava i nacionalnih banaka. Projektovao je i nekoliko rezidencijalnih objekata. Trenutno radi u Kataru. Nekoliko njegovih radova objavljeno je u vodećim časopisima iz oblasti arhitekture i dizajna (francusko izdanje ELLE DECOR-a, slovenska izdanja BRAVA CASA-e).

Zašto upisati studij Arhitekture na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku

Ukoliko ste kreativni i zanima vas oblikovanje novog ili modificiranje izgrađenog životnog prostora, studij Arhitekture je pravi odabir za vas. Arhitektura, kao „nadopuna prirode“ umnogome utiče na kvalitet života ljudi, funkcionisanje objekata, ulica, gradova, aglomeracija.

Imati privilegiju osmišljavati i dizajnirati stan, kuću, stambenu zgradu, hotel, školu, ulicu ili gradski trg sa sobom nosi i veliku odgovornost.

Stoga, studirati Arhitekturu na Fakultetu za tehničke studije znači da ćete se, kao student, upoznati sa:

 • Osnovama arhitekture,
 • Osnovama projektovanja,
 • Historijom arhitekture,
 • Arhitektonskim projektovanjem,
 • Urbanističkim projektovanjem,
 • Prostornim planiranjem i uređenjem,
 • Zaštitom graditeljskog naslijeđa,
 • Konstrukcijama i tehnologijom građenja.

Kao student na FTS, iskusit ćete:

 • Maksimalnu posvećenost akademskog osoblja
 • Dostupnost asistenata i profesora
 • Dostupnost ljubaznog osoblja Studentske i pravne službe
 • Pristup materijalima sa predavanja online – na „DL – sistemu“
 • Studij po TOP modelu studiranja: Teorija, Obuka, Praksa
 • Mogućnost razmjene studenata
 • Mogućnost učešća na domaćim i regionalnim seminarima i konferencijama
 • Nastavni proces u savremeno opremljenim prostorijama
 • Mogućnost obavljanja stručne prakse u partnerskim firmama
 • Mogućnost ostvarivanja prava na stipendiju