Arhitektura

 

Studijski program Arhitekture Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku ima za zadaću osposobljavati kadrove arhitektonske struke, a prema nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i u skladu sa Zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, te drugim zakonskim aktima koji regulišu ovu djelatnost.

Studij Arhitekture na Fakultetu za tehničke studije je fokusiran na sljedeće oblasti:

  • Arhitektonsko projektovanje
  • Urbanizam i prostorno planiranje 
  • Teorija i historija arhitekture

Osim nabrojanih oblasti, studenti usvajaju teoretska i praktična znanja iz oblasti Tehnologije građenja, Konstrukcija, te Zaštite graditeljskog naslijeđa. Na ovaj način, studij osposobljava studente za samostalan rad i razvija njihove kompetetivne prednosti na tržištu rada. Uslovi koji se studentima nude dizajnirani su kroz TOP model studiranja, prema kojem se pružaju teoretska znanja, obuka u sopstvenim radionicama i partnerskim firmama, te praktičan rad za sticanje vlastitog iskustva.

Studijski program Arhitekture, kada su u pitanju dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa, može se s potpunim referencama osloniti na arhitektonske visokoškolske obrazovne ustanove u BiH. Zbog toga je usmjeren na primjenu iskustava fakulteta iz BiH, kao i zemalja u okruženju.

S obzirom da potreba za stručnjacima arhitektonske struke posljednjih 15 godina dovodi do izuzetno povećanog interesa za ovaj studij, te s obzirom na činjenicu da arhitektura svakim danom obuhvata sve širi segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu, te zapošljava sve više ljudi, mnogi privredni subjekti izražavaju trajni interes za obrazovanjem visokoškolskog stepena, te za saradnju sa visokoškolskom ustanovom koja će se baviti obrazovanjem kadrova u oblasti arhitekture. Stoga je predviđeno je da se određeni dijelovi praktične nastave odvijaju u saradnji sa različitim subjektima u skladu sa mogućnostima istih, te s obzirom na mogućnost kvalitetne organizacije i provođenja nastave. Mogući partneri su brojne druge slične institucije i veliki privredni sistemi, kako poduzetnički, tako i bankarski, proizvodni i administrativni.

Osim navedenih subjekata, Fakultet će ostvariti kontakt i sa ostalim privrednim subjektima koji iskažu interes za saradnju kao i sa drugim institucijama sa istim namjerama. Svi kolegiji studija otvoreni su za upis i studentima sa drugih visokoobrazovnih ustanova. Studenti Fakulteta mogu određen broj ECTS bodova steći i na drugim visokoobrazovnim institucijama, u skladu sa Pravilniku studija, dogovoru sa voditeljem studija ili smjera, te sa mentorom. Ovisno o programskim sadržajima, studenti mogu slušati pojedine kolegije na nekim drugim Visokim učilištima.

 

Student unutar sistema ima mogućnost prezentirati do tada učinjeno, te neki semestar ili čak čitavu godinu studirati na nekom drugom visokom učilištu, položiti određene kolegije, prenijeti ECTS bodove, te nastaviti studij na matičnom fakultetu. Diplomski i postdiplomski doktorski studij na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajućim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita. Izbor i broj diferencijalnih ispita ovisno o programskom sadržaju i svakom pojedinom kandidatu određuje Vijeće studija.

Nositelj studija i izvođač studija je Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije

 

Trajanje studija je izvedeno u skladu s Bolonjskim procesima:

• I ciklus – dodiplomski studij – (6 semestara) (8 semestara) – 180 ili 240 ECTS bodova
• II ciklus – diplomski / magistarski studij – 4 semestra – 120 ECTS bodova

• II ciklus – diplomski / magistarski studij – 2 semestra – 60 ECTS bodova

• III ciklus – doktorski studij – 6 semestara – 180 ECTS bodova

 

Sticanje zvanja nakon završenog studija

(studij 3+2) (studij 4+1)

• Nakon završenog prvog ciklusa studija u trajanju od tri ili četiri godine stiče se akademska titula i zvanje Bachelor – inžinjer arhitekture;
• Nakon završenog drugog ciklusa studija u trajanju od dvije ili jedne godine stiče se akademska titula i zvanje Magistar / diplomirani inžinjer arhitekture.

 

Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij arhitekture mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te zadovoljile uslove prijemnog postupka u skladu sa odredbama konkursa za upis koji Unuverzitet u Travniku objavljuje u javnim glasilima. Prijemni postupak se organizira kroz individualni informativni intervju s kandidatima usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema odabranom studijskom programu.

Dodiplomski studij arhitekture osposobljava studente za samostalan rad u arhitekturi na širokom spektru različitih poslova. Osobe koje završe dodiplomski studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti samostalno projektiranje i upravljanje kvalitetom u raznim vidovima gradnje, usluga i proizvodnje. U skladu s tim bit će osposobljeni za vođenje projekata gdje su arhitektonska znanja neophodna za realizaciju projekta, kao i obavljanje poslova vezanih uz arhitektonsku gradnju, poslova vezanih za konzalting, upravljanje, menadžment, industriju itd. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz različitih domena s upotrebom adekvatnih znanja i tehnologije, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja.

 

Raspored ECTS kredita:
Zajednički predmeti – predmeti za prvu godinu studija 60
Obavezni smjerski predmeti 78
Izborni smjerski predmeti 32
Stručna praksa i završni rad 10

UKUPNO: 180