Ε½elimo kroz regionalna iskustva i praksu biti dio globalnih promjena koje Δ‡e naΕ‘e okruΕΎenje učiniti boljim mjestom za ΕΎivot svih nas.
 
PRIJAVITE SE I VI❗️
Kompletan program moΕΎete pogledati na linku
ℹ️ Dodatne informacije moΕΎete dobiti putem telefona +387 61 225 299 ili na e-mail amra.tuzovic@eftfts.edu.ba
 
NAČIN PRIJAVE
Prijavu na workshop moΕΎete poslati do 02.06.2022. godine na e-mail amra.tuzovic@eftfts.edu.ba
Email treba da sadrΕΎi VaΕ‘e ime i prezime, te naziv ustanove koju predstavljate.
 
ZANIMA VAS STUDIJ IZ OVE OBLASTI?
Viőe informacija o smjeru Sigurnost i zaőtita na radu i zaőtita od požara možete pronaći na ovom linku.